پروژه کارآموزی بانک رفاه کارگران

تومان12.000

عنوان فایل :

پروژه کارآموزی بانک رفاه کارگران

تعداد صفحات:

93 صفحه

نوع فایل:

ورد  Word

فایل پیش رو یک گزارش کامل 93 صفحه ای از کارآموزی در بانک رفاه کارگران می باشد. اطلاعات تکمیلی را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

توضیحات

دانلود رایگان مقاله

عنوان فایل : پروژه کارآموزی بانک رفاه کارگران

تعداد صفحات:  ۹۳ صفحه

نوع فایل:  ورد  Word

 

فهرست عناوین:

عنوان  … … … … … صفحه
تاريخچة بانكداري در ايران ۲
تاريخچة بانك رفاه كارگران ۳
معرفي بانك رفاه كارگران ۳
بانك استقراضي ايران ۵
چارت سازماني ۶
موقعيت و آدرس بانك ۶
تسهيلات ارضي و صادراتي بانك رفاه ۷
تسهيلات قبل از صدور كالا ۷
مبلغ تسهيلات ۸
مدت بازپرداخت تسهيلات ۸
نرخ تسهيلات ۹
وثايق ۹
نحوة اعطاي تسهيلات ۱۰
اعمال نظارت بانك ۱۰
ارائة مدارك مربوط به صادرات انجام شده ۱۰
بازپرداخت ۱۱
تسهيلات بعد از صدور كالا ۱۲
مبلغ تسهيلات ۱۲
مدت بازپرداخت تسهيلات ۱۳
نرخ تسهيلاتي پرداختي ۱۳
وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات ۱۳
نحوة اعطاي تسهيلات ۱۴
اعمال نظارت بانك ۱۴
بازپرداخت ۱۴
تسهيلات ارزي ۱۵
نوع تسهيلات ۱۵
سقف فردي تسهيلات ۱۵
كارمزد تعهد ۱۶
نرخ سود تسهيلات ۱۶
دورة بازپرداخت ۱۶
عقد قرارداد وثايق ۱۶
انواع خدمات ريالي و ارزي بانك رفاه ۱۷
انواع سپرده هاي بانكي ۲۰
حساب قرض الحسنه پس انداز ۲۰
قرض الحسنه پس انداز عادي ۲۱
قرض الحسنه پس انداز ويژه ۲۱
حساب قرض الحسنه جاري ۲۱
مزاياي حساب جاري همراه براي مشتريان در شعب مجهز به اين سيستم ۲۲
حساب جاري دومنظوره ۲۲
حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار ۲۳
حساب سپردة سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي ۲۳
حساب سپردة كوتاه مدت ويژه ۲۳
حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت ۲۴
سپردة سرمايه گذاري مدت‌دار قابل تقسيم ۲۴
شرايط تعيين سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت ۲۴
انواع تسهيلات بانك رفاه ۲۵
ساير خدمت بانك رفاه ۲۸
انواع واحدهاي مربوط به حسابداري ۳۶
حسابرسي ۳۶
انواع حسابرسان ۳۷
وظايف سازمان حسابرسي ۳۸
حسابداري دولتي ۳۹
خصوصيات حسابداري دولتي ۳۹
اصول كلي حسابداري دولتي ۴۰
حسابداري بودجه ۴۲
تهيه و تنظيم بودجه در بانك ۴۳
مسئول بودجه در بانك ۴۴
حسابداري مالي ۴۴
حسابداري مديريت ۴۶
انواع حسابهاي مورد استفاده ۵۰
هزينه ها ۵۱
حسابهاي انتظامي ۵۳
تنخواه گردان ۵۴
سپرده ۵۵
حساب بستانكاران ۵۶
حواله (عهدة شعبه ها) ۵۷
سرمايه ۵۸
دارائي جاري ۵۸
دارائي ثابت ۵۸
نقطة سر به سر ۵۸
نقش حسابداران در برنامه ريزي و ارزيابي نتايج ۵۸
برنامه هاي جاري و در دست اقدام ۶۱
انواع گزارشات تهيه شده در حسابداري ۶۲
انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداري ۷۲
ثبت عمليات مربوط به تنخواه گردان ۷۴
ثبت عمليات مربوط به سپرده ۷۶
بستن حساب سپرده ۷۸
كاربرد سرفصل هاي حسابهاي انتظامي ۷۸
بستن حسابها در پايان سال ۸۰
حسابهاي سنواتي ۸۱
فرم هاي مورد استفاده در حسابداري ۸۲
پيشنهادات و انتقادات ۸۵
فرمها
پيوستها

بخشی از فایل :

تاريخچة بانكداري در ايران:
بانك شاهي ايران:
صرافان ايراني در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانك جديد شرق برخاستند كه اولين بانك بود و مركزش در لندن و حوزة عملياتي آن مناطق جنوبي آسيا بود اين بانك در سال ۱۲۶۶ شمسي (۱۸۸۸ ميلادي) در محل بانك تجاري( بازرگاني سابق) شروع به فعاليت كرد و براي جلب رضايت مشتريان و شروع فعاليت به حسابهاي جاري ۵/۲% به حساب سپرده‌هاي ثابت به مدت ۶ ماه ۴% و يكسال ۶% منفعت مي‌داد. بانك با اين اقدام خود ۱۲% از نرخ بهره را كاهش داد و براي اولين بار اقدام به انتشار نوعي پول كاغذي به صورت حواله خزانه براي مبلغ ۵قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال ۱۲۶۹ در مقابل دريافت ۲۰۰۰۰ ليرة‌ انگليسي كليه شعب و اثاثة بانك را به بانك شاهي واگذار نمود. ولي قبل از آنكه نتيجة قطعي و نهايي اين رقابت حاصل شود حريف زورمند جاي بانك شرق را گرفت و اين حريف بانك شاهي ايران بود كه مبتكر آن پاول‌جوليوس دوريتر در مقابل پرداخت ۴۰۰۰۰ ليرة‌ امتياز عظيمي براي مدت ۷۰ سال براي كشيدن راه‌آهن، حق انحصاري كليه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌هاي قيمتي)، تأسيس بانك و غيره را بدست آورد. ۲۵ ژوئيه ۱۸۷۲ برابر ۱۰ مرداد ۱۲۱۵ شمسي اين امتياز بعدها لغو شد و امتياز ديگري كه اساس آن تأسيس بانك شاهي ايران بود به مدت ۶۰ سال تأسيس گرديد. يكي از عمليات عمده اين بانك حق انحصاري نشر اسكناس بود. اين بانك بر طبق قرارداد تا بهمن سال ۱۳۲۷ شمسي فعاليت مي‌كرد.
تاريخچة بانك رفاه كارگران:
بانك رفاه در خرداد ماه سال ۱۳۳۹ به ثبت رسيد و در سال ۱۳۳۹ با پنج شعبه شروع به كار كرد از جمله شعبه مركزي، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانيات، شعبه تبريز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌هاي ديگر نيز گسترش پيدا كردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز ۱۳۵۰ شعبه مي‌گذرد. طرف حسابهاي بانك رفاه در درجة اول سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد كه اين سازمان سرماية‌ اولية را در اين بانك گذاشتند و قرار بستند كه حقوق، وامهاي بازنشستگان و كاركنان كه بيمة تأمين اجتماعي مي‌باشند از طرف اين بانك پرداخت شود و سپس شركتها و وزارت بهداشت و درمان…

انواع واحدهاي مربوط به حسابداري:
حسابرسي
عبارت از بررسي مستقل مدارك حسابداري است. حسابرس مداركي را كه گزارش‌هاي حسابداري براساس آنها تهيه شده‌است بررسي و نظر خود را درباره قابل اعتمادبودن ومطلوب‌بودن آنها ارائه مي‌كند. يكي از عوامل مهم قابل« اعتمادبودن و مطلوب‌بودن» و رعايت اصول پذيرفته‌شده حسابداري مي‌باشد. حسابرسي معمولاً براي يك دوره يك ساله مالي انجام مي‌شود. حسابرسي را مي‌توان به سه دسته اصي تقسيم نمود:
۱) حسابرسي صورت مالي:
در اين نوع حسابرسي معمولاً ترازنامه، صورت مالي، سود و زيان – سود(زيان) انباشته و گردش وجوه نقد مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و هدف تعيين مطابقت نحوه تهيه صورتهاي مالي با اصول و گردش وجوه نقد مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و هدف تعيين مطابقت نحوه تهيه صورتهاي مالي با اصول پذيرفته‌شده حسابداري مي‌باشد.
۲) حسابرسي رعايت:
نمونه شناخته‌شده اين نوع حسابرسي رسيدگي اظهارنامه مالياتي توسط مميزان ادارة
دارائي است اين حسابرسي بمنظور تعيين مطابقت داشتن يا نداشتن اظهارنامه مالياتي با قوانين مالياتي و مقررات اداره دارائي است.
۳) حسابرسي عملياتي:
عبارتست از بررسي قسمتهاي خاص از سازمان بمنظور سنجش نحوه عمل آنها.
انواع حسابرسان:
حسابرسان مستقل و ساير حسابرسان:
الف) حسابرسان مستقل: اين دسته از حسابرسان گواهينامه دريافت مي‌كنند كه فقط بيانگر مجوز كار نيست بلكه نشانه‌‌اي از صلاحيت فني دارنده آن است و بايد مراحي را طي نمايد از جمله امتحان كتبي، شرايط تحصيلي، صلاحيت و تجربه كاري.
ب) حسابرسان داخلي:اين دسته حسابرسان قيود ذاتي دارند و روي كنترل داخلي تمركز دارند زير نظر بالاترين مقام مي‌باشند و حسابرسي عملياتي انجام مي‌دهند و زمان خاصي براي رسيدگي ندارند. مسئوليت اصلي حسابرسان داخلي اين است كه موارد انحراف قسمتهاي مختلف عملياتي را از سياست‌ها و روشهاي مصوبة مديريت مشخص كنند.
ج) ديوان محاسبات عمومي: اين دسته از حسابرسان، حسابرسي عملياتي و رعايت را انجام مي‌دهند مهمترين پيشرفتهاي عمده حسابرسي در قرن ۲۰ عبارتست از پيدايش فنون نمونه‌گيري ، افزايش مسئوليت حسابرسان در برابر اشخاص ثالث ، تشخيص ضرورت ارزيابي سيستم كنترل داخلي روشهاي جديد حسابرسي با استفاده از كامپيوتر بعنوان يك ابزار حسابرسي را مي‌توان نام برد.
نتيجه كار حسابرسي ارائه گزارش حسابرسي مي باشد در اين گزارش حسابرسان نسبت به صورت مالي صاحب كار اظهارنظر مي‌كنند و حداكثر كار حسابرسان ارائه يك نظر و نه صدرو يك تضمين دقت است.
سازمان حسابرسي در سال ۱۳۶۲ طبق ماده واحده‌ايي كه يكي از مؤسسات وابسته به وزارت دارايي است از ادغام شركت‌هاي سهامي حسابرسي بنياد مستضعفان، صنايع ملي،بنياد شهيد و … تشكيل گرديد كه حسابرسي كليه نهادها و شركتها و مؤسسات انتقاعي وابسته به دولت و بانكها را برعهده دارد و به كليه سازمانها، دانشگاهها، مؤسسات و …. در چهارچوب امكانات خود ارائه خدمات و مشاوره مي‌دهد.
وظايف سازمان حسابرسي:
وظايف سازمان حسابرسي عبارتست از:
۱) انجام وظايف بازرسي قانوني و امور حسابرسي سالانه مؤسسات و شركت‌هاي دولتي …

فرم‌‌هاي مورد استفاده در حسابداري:
۱) فرم سند صدور حواله
در اين سند مشتري وجهي را به نام شخص معين و در وجه حساب شماره‌اي به عهده
يكي از شعب بانك رفاه همراه با كد شعبه مورد نظر و همچنين نشاني آن شعبه خواستار حواله تلفني از اين شعبه واريز مي‌نمايد. صندوقدار شعبه هم با توجه به مبلغ واريزي كارمزد دريافت و همچنين هزينه حواله و مبلغ حواله را يادداشت مي‌نمايد و بدين ترتيب كل مبلغ را دريافت مي‌نمايد. در قسمت شماره حواله، شماره حواله مربوطه كه فقط در يك روز صورت مي‌گيرد نوشته مي‌شود و شماره سند مركز هم توسط سيستم مشخص مي‌شود اين سند داراي دو نسخه بوده كه نسخه اول بايگاني مي‌شود و نسخه دوم رسيد مشتري مي‌باشد در آخر وقت اداري هم حواله توسط حواله‌گوينده به صورت تلفني براي شعبه حواله‌‌گيرنده خوانده مي‌شود.( پيوست شماره۱)
۲) فرم نمونه ۱۴۴( مخصوص عمليات بين واحدها)
اين فرم كه مخصوص عمليات بين واحدها مي‌باشد براي پرداخت چك، وصول چك‌هاي واگذاري كلر، و اقساط اشخاص بكار برده مي‌شود. چنانچه يكي از موارد فوق باشد قسمت بستانكار حساب مذكور نام شعبة مربوط و كد واحد و در قسمت بدهكار اگر براي اقساط باشد حساب صندوق اگر بابت چك باشد حساب جاري و اگر براي وصول چك‌‌هاي واگذاري كلر باشد جاري ساير حسابها يادداشت مي‌شود اين فرم داراي ۲ نسخه بوده كه نسخه اول(واحد مبدأ) در بانك بايگاني مي‌شود و نسخه دوم همراه ضميمه مربوط به عنوان مثال: اقساط اشخاص( واحد مقصد) به حساب مذكور توسط نامه‌بر فرستاده مي‌شود( پيوست شماره ۲).
۳) سند داخلي
اين سند كه به آن نمونه ۹ هم مي‌گويند سندي است كه جهت انجام امور حسابداري داخلي بانك( اسناد انتقالي) مورد استفاده قرار مي‌گيرد و داراي ثبت مركب مي‌باشد يعني مي‌تواند چند بدهكار و چند بستانكار داشته باشد. اين سند تنها در خود بانك نگهداري مي‌شود و از بانك خارج نمي‌شود و نقدي هم نمي‌باشد.
۴) فرم نمونه ۱۲۱
اين فرم در ۲ نسخه تهيه مي‌‌شود نسخه اول آن در بانك بايگاني مي‌شود و نسخه دوم بعنوان رسيد به مشتري پرداخت مي‌گردد. به اين فرم هم فيش نقدي مي‌گويند كه براي واريز وجه نقد به شماره حساب جاري به نام شخص دارنده حساب جاري استفاده مي‌شود.
۵)برگ درخواست خريد/ رفاه چك، ايران چك
هنگامي كه مشتري درخواست چك پول مي‌نمايد پس از ثبت شمارة چك پولها و مشخصات متقاضي، امضاء مشتري اخذشده و چك پولها تحويل مشتري مي‌گردد.

۶) فرم چك فكس
چكهاي عهده بانك رفاه( شعب خارج از محدوده كلر) هنگامي كه مشتري آنها را به شعبه ارائه مي‌دهد، جهت وصول چكها از نمونه فرم‌هاي چك‌فكس استفاده مي‌شود. كه در اين فرم، آورنده چك بايد شماره چك، نام شعبه، مبلغ چك، به عهده جاري، و مشخصات كامل فردي خود را نوشته و همچنين در صورت عدم موجودبودن نسبت به مبلغ چك مي‌تواند به برگشت چك، صدوركردن چك، چك بدون برگشتي اقدام نمايد.
۷) مخصوص فروش حواله
اين فرم كه مخصوص فروش حواله مي‌باشد از ۳ نسخه تهيه شده كه نسخه اول و دوم آن مربوط به قسمت حسابداري و نسخه سوم آن با خريدار حواله مي‌باشد.
پيشنهادات و انتقادات
توصيه مي‌شود با توجه به اينكه بانك رفاه يكي از بانكهاي پرازدحام و مهم به علت پرداخت حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، كميته امداد و … مي‌باشد لازم است كه در هر شعبه حداكثر چند صندوقدار و چند تحويلدار باشد كه باعث تسريع در فعاليت‌ها و همچنين كاهش بروز اشتباهات احتمالي مي‌شود…

دانلود رایگان مقاله

 

 

برخی لینک های مرتبط سایت :

وب سایت آبانفایل، یک سایت پر از فایلهای مشابه

وب سایت گنج هاپیگان، گنجینه ای از فایل 

جهان فایل یک جهان از فایل

پاورپوینت ورزش والیبال

پروژه کارآموزی بانک رفاه کارگران

پروژه حسابداری شرکت مخابرات استان کرمانشاه

کارآموزی شرکت اگزوز سازی خراسان

 

دانلود پاورپوینت رایگان

دیگر اطلاعات لازم :

جهت خرید این فایل، ابتدا محصول را به سبد خرید خود اضافه نمایید و سپس روی تسویه حساب کلیک نمایید تا به شبکه امن شاپرک متصل و پرداخت را انجام دهید.
دقت داشته باشید بعد از پرداخت وجه، به صفحه ای منتقل خواهید شد، که لینک دانلود مستقیم ِفایل نهایی، جهت دانلود، برای شما در آن قرار داده شده است. بنابراین دقت داشته باشید فایل مورد نظر را همان موقع دانلود نمایید.

در صورتی که پرداخت را کامل انجام داده باشید لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد اما اگر به هر علتی فایل مورد نظر را دریافت نکردید با ارائه شماره های پیگیری ( به علاوه نام و نام خانوادگی و ایمیل و شماره تماس درج شده قبلی خود در هنگام خرید، ) به ما از طریق واتساپ اطلاع دهید تا فایل را مجددا برای شما ارسال کنیم.

در صورتی که به دلایلی همچون زدن اشتباه اطلاعات کارت، یا دلایل متداول و مشابه دیگر، خرید شما کامل نشده باشد، و در عین حال پولی از حساب شما کسر شده باشد، طی ۷۲ ساعت پول به حساب شما باز میگردد. اما اگر به فایل احتیاج ضروری داشتید، شما می توانید خرید خود را مجددا انجام داده و فایل را دانلود نمایید. در صورتی که پول خرید نخست شما به حساب شما باز نگردد به ما اطلاع دهید تا مبلغ اضافی دریافت شده از شما را، به شماره کارت شما عودت دهیم. لازم به ذکر است مبلغ فقط به حساب کارتی که با آن خرید را انجام داده اید واریز میگردد.

در مورد نگهداری کدهای پیگیری و شماره های پرداخت لازم نیست حساسیت زیادی داشته باشید. فقط در هنگام خرید(نام و نام خانوادگی، ایمیل و شماره تماس شما که ثبت شود،) برای ما کفایت میکند. لکن در صورتی که میخواهید از طریق بانک های واسط هم پیگیری هایی در آینده انجام دهید، می توانید شماره های پیگیری خرید را جایی یادداشت کنید.
در صورت بروز مشکل های مختلف می توانید با پشتیبانی سایت که فقط از طریق واتساپِ شماره تلفن ۰۹۳۵۶۶۳۷۳۳۳ تماس حاصل فرمایید. تنها در زمانی که به واتسآپ دسترسی ندارید می توانید اس ام اس دهید. اما تماس تلفنی و صحبت از پشت تلفن، در حال حاضر، بدلیل مشغله کاری برقرار نمیشود. ( مگر در مواقع ضروری که خودمان با تلفن های ثابت و خطوط دیگر، با شما تماس بگیریم). اما پیامهای واتساپ در کمترین زمان ممکن جواب داده می شود و ارتباط  برقرار می گردد.

نکته : در صورتی که فایل های خریداری شده با فونت های غیر استاندارد نمایش داده می شود، فونت های سری B را از اینترنت دانلود و نصب نمایید و مجددا آفیس را خاموش و روشن کرده و فایل خود را فراخوانی نمایید.

لینک فونت های خانواده B : از اینجا می توانید دانلود کنید.

سپاس از اینکه جهان فایل را انتخاب نمودید.
ما همواره به کیفیت محصول و نوع فروش خود و رضایت مشتری می اندیشیم و خود را در قبال کیفیت محصولات خود مسئول میدانیم…

در صورت بروز مشکل به واتساپ شماره ۰۹۳۵۶۶۳۷۳۳۳ پیام دهید.

دانلود پاورپوینت رایگان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروژه کارآموزی بانک رفاه کارگران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید